Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786
SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN TANIMI | SOSYAL MEDYA TÜRKİYE

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN TANIMI

July 13th, 2010

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN TANIMI

Sosyal paylaşım sitelerinin tanımı ile ilgili bir yazı bu konu üzerine bir blogun belki de ilk yazısı olması gerekir, ancak, bu kapsamdaki bir makaleyi derleyip toparlamak bugüne kadar beklemeyi gerektirdi. Bu konuda en derli toplu çalışma hiç kuşkusuz Danah Boyd ve Nicole Ellison isimli iki akademisyenin 2007 yılında yayımladıkları bir makaleden geliyor. Söz konusu makalede sosyal paylaşım sitelerinin tanımı, tarihi ve bu konu üzerine olan akademik literatür incelenmiş, ancak, söz konusu makaleyi tek bir defada ana hatlarıyla dilimize uyarlamak yerine bu konuyu üç ayrı yazıda incelemenin daha uygun olacağını düşündüm.

Facebook, Twitter, MySpace gibi sosyal paylaşım siteleri yayıma başladıklarından beri milyonlarca kullanıcıya ulaşırken bu web sitelerini ziyaret birçoğumuzun günlük aktivitelerinin bir parçası oldu. Bu makalenin yazıldığı sıralarda sosyal paylaşım sitelerinin en bilineni ve en çok kullanılanı hiç kuşkusuz Facebook olurken, Facebook dışında çeşitli ilgi alanları ve hobiler üzerinde şekillenen yerel veya global bazda yayım yapan yüzlerce sosyal paylaşım sitesi kullanıcı sayısını artırmaya çalışıyor. Sosyal paylaşım sitelerinin arkasındaki teknoloji ve kullanıcılarına sundukları özellikler büyük ölçüde birbirine benzerken herbir sosyal paylaşım sitesinin kültürü birbirinden farklı oluyor. Bazı sosyal paylaşım siteleri daha önceden birbirini tanıyan kişiler arasındaki bağların korunmasına yardımcı olurken bazıları birbirine tamamen yabancı kişilerin ortak zevkler, ilgili alanları, politik görüşler ve aktiviteler çerçevesinde biraraya gelmesine yardımcı oluyor. Bazı sosyal paylaşım siteleri kozmopolit bir üye yapısına sahip iken bazıları aynı dili konuşan, aynı ırk, din, seks, ulusal kimlik gibi ortak bir tabanı paylaşan üyeleri çekiyor. Sosyal paylaşım siteleri aynı zamanda mobil erişim, bloglama, fotoğraf ve video paylaşımı gibi yeni bilgi ve iletişim uygulamalarını kullanıp kullanmamalarına göre farklılaşıyor.

 Akademik literatürde çeşitli alanlardan akademisyenlerin sosyal paylaşım siteleri üzerine çalışmaları bulunuyor. Bu makale ise sosyal paylaşım siteleri üzerine giriş seviyesinde kavramsal bir çerçeve oluşturmayı ve bu sitelerin tanımını yapmayı amaçlıyor.

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN TANIMI:

Yazarlar sosyal paylaşım sitelerini, bireylerin; (1) sınırlı bir sistemde dışarı açık ya da yarı açık bir profil oluşturmalarına, (2) aynı sistem içerisinde bağlantıda oldukları diğer kullanıcıların profillerini listelemelerine, (3) kendilerinin ya da sistem içerisindeki diğer kullanıcıların oluşturdukları bağlantı listelerine bakmalarına ve takip etmelerine imkan veren web tabanlı servisler olarak tanımlıyor. Bu siteler içerisinde bireyler arasındaki bağlantı ve ilişkilerin yapısı ile amacı siteden siteye değişebilmektedir.

İngilizce’de sosyal paylaşım siteleri için “social network site” ve “social networking sites” (sosyal ağlar) terimleri yaygın olarak kullanılırken yazarlar “networking” teriminin daha çok birbirine yabancı insanlar arasında bir ilişkinin başlamasını ima etmesi sebebiyle bu siteler tanımlanırken kullanılmasına karşı olduklarını söylüyorlar. Her ne kadar sosyal paylaşım siteleri üzerinde birbirine tamamen yabancı insanların tanışması dolayısıyla “networking (yabancılarla tanışma, bir çevre oluşturma)” mümkün olsa da, bu sitelerin birçoğunun ana amacı “networking” olmadığı gibi, yabancılarla tanışma ve bir çevre oluşturma sosyal paylaşım sitelerini bilgisayar aracılığıyla gerçekleşen iletişimin (computer-mediated communication (CMC)) diğer şekillerinden ayıran bir olgu da değildir. Yazının okumakta olduğunuz Türkçe çevirisinde ise sosyal paylaşım siteleri ve sosyal ağlar kavramları birbiriyle değişmeli olarak ve aynı anlamda kullanılmıştır.

Sosyal paylaşım sitelerini diğer web sitelerinden farklılaştıran nokta bu sitelerin bireylere yabancılarla tanışma fırsatını vermesi yanında kullanıcılara bu siteler üzerinde arkadaşlarını bulma ve arkadaş çevrelerini diğer kullanıcılara görünür kılma imkanı vermeleridir. Sosyal paylaşım siteleri üzerindeki arkadaşlıklar başka türlü arkadaşlık bağı kurması mümkün olmayan bireyler arasında oluşabilmekte, ancak bu bireylerin ana amacı olmadığı gibi genelde bu tip arkadaşlık bağları gerçek hayatta birbirini tanıyan, ancak aralarında zayıf bağlar (latient ties) (Haythornthwaite, 2005) ya da iletişim bulunan kişiler arasında gerçekleşmektedir. Birçok büyük sosyal paylaşım sitesi üzerinde kullanıcılar yabancılarla ya da insanlarla tanışmaya ve yeni bir çevre oluşturmaya çalışmamakta, daha çok önceden sosyal çevrelerinin bir parçası olan insanlarla iletişime geçmektedirler. Örneğin, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlar üzerinde kurulan arkadaşlık bağlantılarının büyük çoğunluğu kullanıcıların bir şekilde gerçek ya da sosyal hayatta tanıştıkları ve yakın ya da uzak, seyrek ya da yoğun da olsa bağlantıda oldukları kişilerden oluşmaktadır.

Sosyal paylaşım siteleri birçok teknik özellik ve uygulamaları kullansalar da bu siteler temelde üyelerinin aynı siteyi kullanan arkadaşlarının listelendiği kullanıcı profillerinden oluşmaktadır. Profiller kullanıcıların sosyal paylaşım siteleri içerisinde kendileri hakkında bilgi verdikleri ya da kendilerini tanımladıkları web sayfalarıdır. Bir sosyal paylaşım sitesine üye olunması sırasında kullanıcılardan çeşitli sorular bulunan formları doldurmaları istenmektedir. Kullanıcı profilleri genelde kişinin yaşı, cinsiyeti, yerleşim yeri, ilgi alanları gibi konular hakkında sorulan bu tip sorulara verilen cevaplarla oluşturulmaktadır. Birçok site aynı zamanda kullanıcıları bir profil resmi yüklemeye teşvik etmektedir. Bazı sosyal paylaşım siteleri kullanıcılara profillerinde beğendikleri fotoğraf, video, müzik gibi içeriği paylaşarak kendilerini daha fazla ifade etme olanağı verirken, Facebook gibi bazı sosyal ağlar da kullanıcıların profillerine bazı uygulama ya da modülleri (aplikasyon) yükleyerek profillerini farklılaştırmalarına imkan tanımaktadır.

Sosyal paylaşım siteleri üzerindeki profillerin görünürlüğü siteden siteye ve kullanıcıların tercihlerine göre değişmektedir. Örneğin, başlangıç ayarı olarak Firendster ve Tribe.net siteleri üzerindeki profiller arama motorları tarafından indekslenerek herkes tarafından görülebilir halde bulunmaktadır. Alternatif olarak profesyonellere yönelik bir sosyal ağ olan LinkedIn’de site üyelerinin diğer kullanıcı profillerinin hangi kısımlarını görebileceği sitede ücretli (upgraded – yükseltilmiş)  üyelik profili oluşturup oluşturmadıklarına bağlı bulunmaktadır. MySpace gibi siteler üyelerine profillerinin herkes ya da sadece arkadaşları tarafından görülebilmesi olanağını sunmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği üzerine olan politikaları eleştiri konusu olan ve sıklıkla değişen Facebook ise bu satırların yazıldığı sıralarda kullanıcılarına başlangıç ayarı olarak durum güncelleme mesajlarının, kullanıcının kendisi tarafından yüklenen fotoğraf ve linklerin, kullanıcının kısa biyografisinin, sevdiği deyim ve sözlerin, aile ve arkadaş listesinin herkes tarafından görülebilir olmasını, kullanıcının arkadaşları tarafından eklenen fotoğraf ve videoların, dini ve politik görüşleri ile doğum gününün arkadaşlarının arkadaşları tarafından görülebilir olmasını, e-posta adresinin, telefon numarasının, yerleşim yeri adresinin ve diğer kullanıcıların paylaştığı link, fotoğraf ve durum güncelleme mesajları üzerindeki yorumlarının ise sadece arkadaşları tarafından görülebilir olmasını öneriyordu. Twitter ve Friendfeed gibi sosyal paylaşım siteleri ise kullanıcı hakkında çok sınırlı ve özet bilgi verilerek kullanıcının bu siteler üzerinde yaptığı paylaşımlar üzerindeki gizliliğin en aza indirgendiği bir yapı üzerine kurulmuş durumdalar. Gizlilik ve kullanıcı bilgilerine erişim konusundaki site politikaları ve kültürü sosyal paylaşım sitelerinin kendilerini diğer benzer sitelerden ayrıştırmak konusunda kullandıkları temel araçlardan biridir.

Bir sosyal paylaşım sitesine katıldıktan sonra üyeler siteye daha önceden katılmış arkadaşlarını bulmaya teşvik edilmektedir. Site üzerinde üyelerin birbirleriyle ilişkilerini tanımlayan kelimeler değişiklik göstermekle birlikte, popüler kelimeler arkadaşlar (friends), hayranlar (fans), temasta bulunulan kişiler (contacts) olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok sosyal paylaşım sitesi, site üzerinde arkadaşlık ilişkisinin başlatılması için üyeler arasında karşılıklı onay mekanizmasını gerekli kılarken bazı sosyal paylaşım siteleri (örn. Twitter, Friendfeed) tek taraflı girişim ile üyelerin birbiriyle ilişkiye geçmesine imkan tanımaktadır. Bu tek taraflı ilişkiler çoğu zaman hayranlar (fans) veya takipçiler (followers) olarak adlandırılırken birçok site bu tek taraflı ilişkileri de arkadaşlık (friends) olarak nitelendirmektedir. Söz konusu tek taraflı ilişkiler günlük konuşma dilinde  ifade edilen arkadaşlık şeklinde olmayabileceği ve kişilerin bu tür ilişkileri kurmasının çeşitli nedenleri olabileceği için bu ilişkileri “arkadaşlık” olarak adlandırmak yanlış olabilir (Boyd, 2006a).

Bir üyenin sosyal paylaşım siteleri üzerinde kurduğu ilişkilerin diğer kullanıcılar tarafından görülebilmesi bu sitelerin bir diğer önemli özelliğidir. Site üyelerinin arkadaş listeleri diğer üye profillerine linkler içerir ve bu arkadaş listelerini görüntüleyen kişilerin bu profilleri ziyaret ederek arkadaşlarının ilişki ağlarını takip edebilmelerini sağlar. Bazı istisnaları olsa da  birçok sosyal paylaşım sitesinde üyelerin arkadaş listeleri tüm site kullanıcıları tarafından görülebilir durumdadır. Örneğin, Facebook, LinkedIn gibi siteler üyelerine, arkadaş ya da ilişkide bulundukları kişiler listesinin diğer kullanıcılar tarafından görülebilmesini engelleme seçeneği sunmaktadır.

Birçok sosyal paylaşım sitesi kullanıcılara arkadaşlarının profillerine mesaj bırakabilme özelliğini sunmaktadır. Bu özellik birçok sitede diğer kullanıcı profillerinin sitede yarattığı içerik üzerinde yorumda bulunma (leaving comments) olarak gerçekleşirken Facebook da olduğu gibi diğer kullanıcıların duvarına yazı yazmak gibi değişik şekiller alabilmektedir. Bu özelliğe ilave olarak hemen hemen tüm sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcıların birbirlerine  özel ya da direkt mesaj gönderme olanağı bulunmaktadır. Bu özellik sosyal paylaşım siteleri içerisinde Hotmail, Yahoo!, Gmail gibi e-posta servislerine benzer şekilde çalışmaktadır. 

Şu an popüler olan sosyal paylaşım sitelerinin bazıları başlngıçta bu amaçla kurulmamış sitelerdir. Örneğin, Çin sosyal paylaşım sitesi QQ bir anlık mesajlaşma servisi olarak, Cyworld Kore’de bir tartışma forumu olarak, Skyrock (eski adı Skyblog) Fransa’da hizmet veren bir blog servisi olarak kurulmuşlar ve zamanla hizmetlerine sosyal paylaşım sitelerinin özelliklerini eklemişlerdir. AsianAvenue, MiGente, and BlackPlanet gibi sitelerde başlangıçta etnik toplulukların kullandığı arkadaşlık ilişkisi kurabilme imkanının çok sınırlı olduğu siteler olarak yola çıkmışlar ve 2005-2006 yıllarında kendilerini yeniden yapılandırarak sitelerine sosyal paylaşım sitelerinin özelliklerini eklemişlerdir.

Üye profili oluşturulması, diğer kullanıcı profilleri ile arkadaşlık ilişkileri kurma, diğer kullanıcıların yarattığı içerik üzerinde yorum yapma, özel mesajlaşma dışında sosyal paylaşım siteleri kullanıcılarına sundukları diğer hizmetler ve kullanıcı tabanı konusunda da oldukça farklılaşmaktadır. Örneğin, popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook kullanıcılarına, diğer sosyal paylaşım sitelerinin sunduğu bilindik hizmetler dışında anlık mesajlaşma servisi, Facebook kullanıcı şifresi ile Facebook Connect uygulamasını kullanan diğer web sitelerine giriş yapabilme, diğer web siteleri üzerinde beğendikleri içeriği sadece bir tıklama ile Facebook arkadaşlarının (kullanıcılarının) beğenisine sunma gibi özellikler sunarak hizmetlerini oldukça çeşitlendirmiştir. Benzer şekilde bazı sosyal paylaşım siteleri üyelerine fotoğraf ve video paylaşımı imkanı, site içi blog servisi, anlık mesajlaşma imkanı sunmaktadır. Bazı sosyal paylaşım siteleri mobil kullanıcılara özel geliştirilirken (Dodgeball gibi), günümüzde Facebook, Twitter, Foursquare gibi birçok sosyal paylaşım sitesi artan smartphone ve mobil internet kullanımına bağlı olarak web tabanlı versiyonlarının mobil kullanıcılar için optimize edilmiş halini de kullanıma sunarak artan mobil internet trafiğinden faydalanmaya çalışmaktadır. Birçok sosyal paylaşım sitesi belirli coğrafi kitle veya dili kullanan kullanıcıları hedef kitle olarak seçerken söz konusu kullanıcı grupları sitenin üye sayısının artmasına bağlı olarak daha kozmopolit ya da başlangıçta belirlenen hedef kitleden tamamen farklı bir hal alabilmektedir. Örneğin, kurucusu Google çalışanı bir Türk olan Orkut isimli sosyal paylaşım sitesi başlangıçta Amerika’da İngilizce arayüzle yayıma başlayan bir sosyal ağ iken zamanla Brezilyalı üyelerin ağırlıkta olduğu bir sosyal ağ halini almıştır (Kopytoff, 2004). Orkut günümüzde de Kuzey Amerika’dan çok Latin Amerika ülkeleri ve Hindistan’da popüler olan bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Bunun yanında bazı sosyal ağlar tamamen etnik, dini, politik v.b.g. kimlik farklılıklarını dikkate alarak bu gruplardaki kullanıcılara özel olarak geliştirilmektedir. Örneğin, köpek (Dogster) ve kedi (Catster) sahiplerine özel olarak geliştirilmiş ve kedi – köpek sahiplerinin hayvanlarının isim ve fotoğrafları ile profil sayfaları açtıkları sosyal paylaşım ağları dahi bulunmaktadır.

Sosyal paylaşım siteleri daha fazla kullanıcı sayısına erişebilmek için sıklıkla geniş kitleler tarafından erişilebilir ve kullanılabilir şekilde yapılandırılsalar da başlangıçta homojen olan (aynı gruptan) bir kullanıcı tabanına sahip olmaktadır. Site kurucularının amacı bu olmasa da sosyal paylaşım sitelerini kendilerini milliyet, yaş, eğitim seviyesi, meslek gibi unsurları dikkate alarak farklılaştıran üyelerin kullandığını görmek şaşırtıcı değildir.

 

MAKALENİN TEMEL ALDIĞI ANA KAYNAK (ORJİNAL İNGİLİZCE METNİ):
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
DİĞER KAYNAKLAR:
Acquisti, A., & Gross, R. (2006). Imagined communities: Awareness, information sharing, and privacy on the Facebook. In P. Golle & G. Danezis (Eds.), Proceedings of 6th Workshop on Privacy Enhancing Technologies (pp. 36-58). Cambridge, UK: Robinson College.

Adamic, L. A., Büyükkökten, O., & Adar, E. (2003). A social network caught in the Web. First Monday, 8 (6). Retrieved July 30, 2007 from http://www.firstmonday.org/issues/issue8_6/adamic/index.html

Backstrom, L., Huttenlocher, D., Kleinberg, J., & Lan, X. (2006). Group formation in large social networks: Membership, growth, and evolution. Proceedings of 12th International Conference on Knowledge Discovery in Data Mining (pp. 44-54). New York: ACM Press.

Bahney, A. (2006, March 9). Don’t talk to invisible strangers. New York Times. Retrieved July 21, 2007 from http://www.nytimes.com/2006/03/09/fashion/thursdaystyles/09parents.html

Barnes, S. (2006). A privacy paradox: Social networking in the United States. First Monday, 11 (9). Retrieved September 8, 2007 from http://www.firstmonday.org/issues/issue11_9/barnes/index.html

BBC. (2005, July 19). News Corp in $580m Internet buy. Retrieved July 21, 2007 from http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4695495.stm

Benzie, R. (2007, May 3). Facebook banned for Ontario staffers. The Star. Retrieved July 21, 2007 from http://www.thestar.com/News/article/210014

boyd, d. (2004). Friendster and publicly articulated social networks. Proceedings of ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1279-1282). New York: ACM Press.

boyd, d. (2006a). Friends, Friendsters, and MySpace Top 8: Writing community into being on social network sites. First Monday, 11 (12). Retrieved July 21, 2007 from http://www.firstmonday.org/issues/issue11_12/boyd/

boyd, d. (2006b, March 21). Friendster lost steam. Is MySpace just a fad? Apophenia Blog. Retrieved July 21, 2007 from http://www.danah.org/papers/FriendsterMySpaceEssay.html

boyd, d. (in press-a). Facebook’s privacy trainwreck: Exposure, invasion, and social convergence. Convergence, 14 (1).

boyd, d. (in press-b). None of this is real. In J. Karaganis (Ed.), Structures of Participation. New York: Social Science Research Council.

boyd, d. (2008). Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life. In D. Buckingham (Ed.), Youth, Identity, and Digital Media (pp. 119-142). Cambridge, MA: MIT Press.

boyd, d., & Heer, J. (2006). Profiles as conversation: Networked identity performance on Friendster. Proceedings of Thirty-Ninth Hawai’i International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Press.

Byrne, D. (in press). The future of (the) ‘race’: Identity, discourse and the rise of computer-mediated public spheres. In A. Everett (Ed.), MacArthur Foundation Book Series on Digital Learning: Race and Ethnicity Volume (pp. 15-38). Cambridge, MA: MIT Press.

Cassidy, J. (2006, May 15). Me media: How hanging out on the Internet became big business. The New Yorker, 82 (13), 50.

Chafkin, M. (2007, June). How to kill a great idea! Inc. Magazine. Retrieved August 27, 2007 from http://www.inc.com/magazine/20070601/features-how-to-kill-a-great-idea.html

Charnigo, L., & Barnett-Ellis, P. (2007). Checking out Facebook.com: The impact of a digital trend on academic libraries. Information Technology and Libraries, 26 (1), 23.

Choi, J. H. (2006). Living in Cyworld: Contextualising Cy-Ties in South Korea. In A. Bruns & J. Jacobs (Eds.), Use of Blogs (Digital Formations) (pp. 173-186). New York: Peter Lang.

Cohen, R. (2003, July 5). Livewire: Web sites try to make internet dating less creepy. Reuters. Retrieved July 5, 2003 from http://asia.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=internetNews&storyID=3041934

comScore. (2007). Social networking goes global. Reston, VA. Retrieved September 9, 2007 from http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1555

Consumer Affairs. (2006, February 5). Connecticut opens MySpace.com probe. Consumer Affairs. Retrieved July 21, 2007 from http://www.consumeraffairs.com/news04/2006/02/myspace.html

Donath, J., & boyd, d. (2004). Public displays of connection. BT Technology Journal, 22 (4), 71-82.

Dwyer, C., Hiltz, S. R., & Passerini, K. (2007). Trust and privacy concern within social networking sites: A comparison of Facebook and MySpace. Proceedings of AMCIS 2007, Keystone, CO. Retrieved September 21, 2007 from http://csis.pace.edu/~dwyer/research/DwyerAMCIS2007.pdf

Ellison, N., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Exploring the relationship between college students’ use of online social networks and social capital. Journal of Computer-Mediated Communication, 12 (3), article 1. Retrieved July 30, 2007 from http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html

Ewers, J. (2006, November 9). Cyworld: Bigger than YouTube? U.S. News & World Report. Retrieved July 30, 2007 from LexisNexis.

Festa, P. (2003, November 11). Investors snub Friendster in patent grab. CNet News. Retrieved August 26, 2007 from http://news.com.com/2100-1032_3-5106136.html

Finkelhor, D., Ybarra, M., Lenhart, A., boyd, d., & Lordan, T. (2007, May 3). Just the facts about online youth victimization: Researchers present the facts and debunk myths. Internet Caucus Advisory Committee Event. Retrieved July 21, 2007 from http://www.netcaucus.org/events/2007/youth/20070503transcript.pdf

Fono, D., & Raynes-Goldie, K. (2006). Hyperfriendship and beyond: Friends and social norms on LiveJournal. In M. Consalvo & C. Haythornthwaite (Eds.), Internet Research Annual Volume 4: Selected Papers from the AOIR Conference (pp. 91-103). New York: Peter Lang.

Fragoso, S. (2006). WTF a crazy Brazilian invasion. In F. Sudweeks & H. Hrachovec (Eds.), Proceedings of CATaC 2006 (pp. 255-274). Murdoch, Australia: Murdoch University.

Frosch, D. (2007, May 15). Pentagon blocks 13 web sites from military computers. New York Times. Retrieved July 21, 2007 from http://www.nytimes.com/2007/05/15/washington/15block.html

Gajjala, R. (2007). Shifting frames: Race, ethnicity, and intercultural communication in online social networking and virtual work. In M. B. Hinner (Ed.), The Role of Communication in Business Transactions and Relationships (pp. 257-276). New York: Peter Lang.

Geidner, N. W., Flook, C. A., & Bell, M. W. (2007, April). Masculinity and online social networks: Male self-identification on Facebook.com. Paper presented at Eastern Communication Association 98th Annual Meeting, Providence, RI.

George, A. (2006, September 18). Living online: The end of privacy? New Scientist, 2569. Retrieved August 29, 2007 from http://www.newscientist.com/channel/tech/mg19125691.700-living-online-the-end-of-privacy.html

Goldberg, S. (2007, May 13). Analysis: Friendster is doing just fine. Digital Media Wire. Retrieved July 30, 2007 from http://www.dmwmedia.com/news/2007/05/14/analysis-friendster-is-doing-just-fine

Golder, S. A., Wilkinson, D., & Huberman, B. A. (2007, June). Rhythms of social interaction: Messaging within a massive online network. In C. Steinfield, B. Pentland, M. Ackerman, & N. Contractor (Eds.), Proceedings of Third International Conference on Communities and Technologies (pp. 41-66). London: Springer.

Gross, R., & Acquisti, A. (2005). Information revelation and privacy in online social networks. Proceedings of WPES’05 (pp. 71-80). Alexandria, VA: ACM.

Haythornthwaite, C. (2005). Social networks and Internet connectivity effects. Information, Communication, & Society, 8 (2), 125-147.

Heer, J., & boyd, d. (2005). Vizster: Visualizing online social networks. Proceedings of Symposium on Information Visualization (pp. 33-40). Minneapolis, MN: IEEE Press.

Herring, S. C., Paolillo, J. C., Ramos Vielba, I., Kouper, I., Wright, E., Stoerger, S., Scheidt, L. A., & Clark, B. (2007). Language networks on LiveJournal. Proceedings of the Fortieth Hawai’i International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Press.

Hewitt, A., & Forte, A. (2006, November). Crossing boundaries: Identity management and student/faculty relationships on the Facebook. Poster presented at CSCW, Banff, Alberta.

Hjorth, L., & Kim, H. (2005). Being there and being here: Gendered customising of mobile 3G practices through a case study in Seoul. Convergence, 11 (2), 49-55.

Hjorth, L., & Yuji, M. (in press). Logging on locality: A cross-cultural case study of virtual communities Mixi (Japan) and Mini-hompy (Korea). In B. Smaill (Ed.), Youth and Media in the Asia Pacific. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Hodge, M. J. (2006). The Fourth Amendment and privacy issues on the “new” Internet: Facebook.com and MySpace.com. Southern Illinois University Law Journal, 31, 95-122.

Hogan, B. (in press). Analyzing social networks via the Internet. In N. Fielding, R. Lee, & G. Blank (Eds.), Sage Handbook of Online Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

H.R. 5319. (2006, May 9). Deleting Online Predators Act of 2006. H.R. 5319, 109th Congress. Retrieved July 21, 2007 from http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h109-5319

Hsu, W. H., Lancaster, J., Paradesi, M. S. R., & Weninger, T. (2007). Structural link analysis from user profiles and friends networks: A feature construction approach. Proceedings of ICWSM-2007 (pp. 75-80). Boulder, CO.

Jagatic, T., Johnson, N., Jakobsson, M., & Menczer, F. (2007). Social phishing. Communications of the ACM, 5 (10), 94-100.

Kopytoff, V. (2004, November 29). Google’s orkut puzzles experts. San Francisco Chronicle. Retrieved July 30, 2007 from http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2004/11/29/BUGU9A0BH441.DTL

Kornblum, J., & Marklein, M. B. (2006, March 8). What you say online could haunt you. USA Today. Retrieved August 29, 2007 from http://www.usatoday.com/tech/news/internetprivacy/2006-03-08-facebook-myspace_x.htm

Kumar, R., Novak, J., & Tomkins, A. (2006). Structure and evolution of online social networks. Proceedings of 12th International Conference on Knowledge Discovery in Data Mining (pp. 611-617). New York: ACM Press.

Lampe, C., Ellison, N., & Steinfield, C., (2006). A Face(book) in the crowd: Social searching vs. social browsing. Proceedings of CSCW-2006 (pp. 167-170). New York: ACM Press.

Lampe, C., Ellison, N., & Steinfeld, C. (2007). A familiar Face(book): Profile elements as signals in an online social network. Proceedings of Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 435-444). New York: ACM Press.

Lenhart, A., & Madden, M. (2007, April 18). Teens, privacy, & online social networks. Pew Internet and American Life Project Report. Retrieved July 30, 2007 from http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Privacy_SNS_Report_Final.pdf

Liben-Nowell, D., Novak, J., Kumar, R., Raghavan, P., & Tomkins, A. (2005) Geographic routing in social networks. Proceedings of National Academy of Sciences, 102 (33) 11,623-11,628.

Liu, H., Maes, P., & Davenport, G. (2006). Unraveling the taste fabric of social networks. International Journal on Semantic Web and Information Systems, 2 (1), 42-71.

Madhavan, N. (2007, July 6). India gets more Net Cool. Hindustan Times. Retrieved July 30, 2007 from http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?id=f2565bb8-663e-48c1-94ee-d99567577bdd

Marwick, A. (2005, October). “I’m a lot more interesting than a Friendster profile:” Identity presentation, authenticity, and power in social networking services. Paper presented at Internet Research 6.0, Chicago, IL.

Mazer, J. P., Murphy, R. E., & Simonds, C. J. (2007). I’ll see you on “Facebook:” The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. Communication Education, 56 (1), 1-17.

McLeod, D. (2006, October 6). QQ Attracting eyeballs. Financial Mail (South Africa), p. 36. Retrieved July 30, 2007 from LexisNexis.

National School Boards Association. (2007, July). Creating and connecting: Research and guidelines on online social—and educational—networking. Alexandria, VA. Retrieved September 23, 2007 from http://www.nsba.org/site/docs/41400/41340.pdf

Nyland, R., & Near, C. (2007, February). Jesus is my friend: Religiosity as a mediating factor in Internet social networking use. Paper presented at AEJMC Midwinter Conference, Reno, NV.

O’Shea, W. (2003, July 4-10). Six Degrees of sexual frustration: Connecting the dates with Friendster.com. Village Voice. Retrieved July 21, 2007 from http://www.villagevoice.com/news/0323,oshea,44576,1.html

Paolillo, J. C., & Wright, E. (2005). Social network analysis on the semantic web: Techniques and challenges for visualizing FOAF. In V. Geroimenko & C. Chen (Eds.), Visualizing the Semantic Web (pp. 229-242). Berlin: Springer.

Perkel, D. (in press). Copy and paste literacy? Literacy practices in the production of a MySpace profile. In K. Drotner, H. S. Jensen, & K. Schroeder (Eds.), Informal Learning and Digital Media: Constructions, Contexts, Consequences. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Press.

Preibusch, S., Hoser, B., Gürses, S., & Berendt, B. (2007, June). Ubiquitous social networks—opportunities and challenges for privacy-aware user modelling. Proceedings of Workshop on Data Mining for User Modeling. Corfu, Greece. Retrieved October 20, 2007 from http://vasarely.wiwi.hu-berlin.de/DM.UM07/Proceedings/05-Preibusch.pdf

Recuero, R. (2005). O capital social em redes sociais na Internet. Revista FAMECOS, 28, 88-106. Retrieved September 13, 2007 from http://www.pucrs.br/famecos/pos/revfamecos/28/raquelrecuero.pdf

S. 49. (2007, January 4). Protecting Children in the 21st Century Act. S. 49, 110th Congress. Retrieved July 30, 2007 from http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c110:1:./temp/~c110dJQpcy:e445:

Shirky, C. (2003, May 13). People on page: YASNS… Corante’s Many-to-Many. Retrieved July 21, 2007 from http://many.corante.com/archives/2003/05/12/people_on_page_yasns.php

Skog, D. (2005). Social interaction in virtual communities: The significance of technology. International Journal of Web Based Communities, 1 (4), 464-474.

Spertus, E., Sahami, M., & Büyükkökten, O. (2005). Evaluating similarity measures: A large-scale study in the orkut social network. Proceedings of 11th International Conference on Knowledge Discovery in Data Mining (pp. 678-684). New York: ACM Press.

Stutzman, F. (2006). An evaluation of identity-sharing behavior in social network communities. Journal of the International Digital Media and Arts Association, 3 (1), 10-18.

Sundén, J. (2003). Material Virtualities. New York: Peter Lang.

Walther, J. B., Van Der Heide, B., Kim, S. Y., & Westerman, D. (in press). The role of friends’ appearance and behavior on evaluations of individuals on Facebook: Are we known by the company we keep? Human Communication Research.

Wellman, B. (1988). Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance. In B. Wellman & S. D. Berkowitz (Eds.), Social Structures: A Network Approach (pp. 19-61). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2006). Online victimization of youth: Five years later. Report from Crimes Against Children Research Center, University of New Hampshire. Retrieved July 21, 2007 from http://www.unh.edu/ccrc/pdf/CV138.pdf

Zinman, A., & Donath, J. (2007, August). Is Britney Spears spam? Paper presented at the Fourth Conference on Email and Anti-Spam, Mountain View, CA.

İlgili YazılarYapılan Yorumlar


izmir böcek ilaçlama

28/04/2011 at 18:36 | Permalink

tşk ederim.

wer

23/08/2011 at 19:43 | Permalink

yarrrrrrrrrrrrrr

ismail bağça

07/12/2011 at 16:07 | Permalink

http://www.facebook.com/pages/KoMeDi-MerKez%C4%B0/173247502752407 +100 olunca recep ivedi sitesini ppaylaşccım

ebru

23/12/2011 at 19:49 | Permalink

mrb arkadaşlar

Sedat Öztürk

29/03/2012 at 20:51 | Permalink

Bu sitenin yanında http://www.masterfriends.net adresi de yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu site hem paylaşım sitesi hem de sahibinden ve ikinci el ilan satış sitesi olarak hizmet vermektedir.

Abdullah Tayyib AKÇAY

21/04/2012 at 19:46 | Permalink

http://portalilluminati.blogspot.com/ bi bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar.

Ahmet Necati

26/06/2012 at 10:37 | Permalink

Sosyal Ticaret konusunda Türkiye dede gelişmeler görüyorum. Örneğin http://www.siziariyorum.com adresi yeni ilgilendiğim bir site. Sitenin ana sayfasında site içerisinde neler yapabildiğinde kısaca bahsedilmiş. Üyeler siteyi sosyal paylaşım olarak kullanabiliyor, sanal şirket açabiliyorlar, ürün satışı yapabiliyorlar. Onaylanan şirketten ihale, personel ilanı ve bedava reklam oluşturulabiliyor. Üyeler isterlerse alışveriş yapabiliyor isterlerse kendi özgeçmişlerini oluşturup iş ilanlarına başvurabiliyor. Yani sosyal ticaret adına herşey var gibi görüyorum.

emel

12/12/2013 at 16:54 | Permalink

çok güzel bir site

tek parça izle

22/04/2014 at 21:48 | Permalink

I don’t know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing
issues with your blog. It appears as though some of
the written text within your posts are running off the screen.
Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.
Kudos

GSS Borcu

23/04/2014 at 11:22 | Permalink

Hello my good friend! I must point out that this article rocks !, excellent authored and come having almost all important infos. I have to find much more content this way .

Like most green coffeebean extract supplement enthusiasts, you may also wonder what really makes abrand the best kind.
Most coffee is made from one of two types of beans. Ecotourism advocates sustainable travel, which supports local communities in regions threatened
with ecological and economic disaster.

www.youtube.com

14/05/2014 at 10:30 | Permalink

While it is possible to get creatiine in the diet, the amount is usually not optimal.
Hormones play an important role in every aspect of our physical health.
This increased oil production by the skin can lead to acne breakouts.

HÜSÜK

15/06/2014 at 21:35 | Permalink

http://eskimeyensiirler.blogspot.com.tr

ULAŞABİLECEĞİNİZ EN GÜNCEL BLOG SAYFASI

ilaçlama

22/06/2014 at 14:18 | Permalink

Hello excellent site! Dude. Wonderful. Wonderful. I am going to take note of your web site and also go ahead and take feeds moreover? I’m very happy to look for a lot of valuable data in the publish, we would like work out more techniques this kind of regard, thanks for spreading.

http://www.deliapizza.com

25/06/2014 at 14:41 | Permalink

Great web site you have here.. It’s difficult to fihd high-quality writing like yohrs nowadays.
I seriously appreciate people like you! Take care!!

böcek ilaçlama

28/06/2014 at 08:24 | Permalink

I have got study quite a few great goods in this article. Definitely value book-marking pertaining to revisiting. My partner and i surprise that the great deal energy you set to create such a fantastic useful site.

sahibinden ilanlar

07/08/2014 at 22:38 | Permalink

I just can’t disappear your website previous to recommending which i highly beloved the most common information somebody provide on the friends? Shall be back continually to see completely new articles

clash of clans 2

20/08/2014 at 10:20 | Permalink

Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and come with almost all important infos.
I would like to look more posts like this .

beach body workout for men

15/09/2014 at 22:35 | Permalink

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this site is actually pleasant.

tonplancul.fr

22/09/2014 at 14:06 | Permalink

Howdy very cool site!! Guy .. Excellent ..
Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also?
I am satisfied to search out numerous useful info right here in the publish, we need work out more techniques on this
regard, thank you for sharing. . . . . .

hotmail not working

23/09/2014 at 08:34 | Permalink

In addition, during the upgrade period we all experienced a couple of service
disruptions, and we’ve worked hard to respond quickly
in order to each one.

hotmail en español

25/09/2014 at 05:41 | Permalink

Thank you for all the feedback along the way and everything
a person did to help create the best and fastest growing personal email on the market.
I really like the new Outlook and luxuriate in using it on my Android phone (Note 2),
although the text is a bit large.

http://Www.Moneyhouse.ch/

17/10/2014 at 17:56 | Permalink

This page certainly has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who
to ask.

Suat

14/02/2015 at 15:37 | Permalink

Buypasa adresine girerek bir çok ürünü bulabilirsiniz. Bu ürünlerden istediğinizi alabilir ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

022115544

25/03/2015 at 20:08 | Permalink

salakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

aeria games free ap code

22/04/2015 at 04:54 | Permalink

Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much,
However I am going through difficulties with your RSS.
I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody
getting identical RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond?
Thanx!!

Gabriela

09/05/2015 at 04:26 | Permalink

Hello would you mind letting me know which webhost you’re working with?
I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this
blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider
at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

Alexander

14/05/2015 at 06:54 | Permalink

I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!

Great info. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon).
I have saved it for later!

facebook mobile status

21/06/2015 at 01:05 | Permalink

It’s amazing designed for me to have a site,
which is valuable for my experience. thanks admin

clash of kings Hacks

11/07/2015 at 08:26 | Permalink

Inside my own small business When i was coder in massive
connection discovered worldwide in highly regarded position, We are over any coder using this type of business – can’t
state association’s title concerning clear reasons.
Similarly, exclusive NPCs will sometimes not speak in sync with their lips and gesticulations.
Perseus is helpless to save his family from vengeful god Hades amidst
the possible destruction of the world caused by the war of the gods themselves.

I’m pretty pleased to find this website. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
I definitely savored every little bit of it and i also have
you book marked to see new stuff on your blog.

distributormukena

15/11/2015 at 16:37 | Permalink

The best tip around this is to sprrad your Girl Wars Online Friend Coes
as much as you possibly can. Stdeet style fashion generally
consists of denim jeans, cotton hooded jumpers, sweat shirts, jackets, fleece pullovers,
half zip shirts, tees, full zip shirts, khakis, rain jackets and street shorts that are covered in the versatility of collors like black, gray,
white or khaki. No one desires to appear the same since thee others.

cheap Attorney

01/12/2015 at 21:13 | Permalink

It is virrtually unattainable to come across nicely-knowledgeable people todday in thbis distinct topic,
having said that, you sseem to be like you know what you are talkig about!
Thanks

Cathryn

14/02/2016 at 19:15 | Permalink

Just wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply great
and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me
to grab your feed to keep updated with forthcoming post.

Thanks a million and please keep up the rewarding work.

istanbul web tasarım

09/05/2016 at 15:02 | Permalink

Konu anlatımlarınız çok güzel teşekkür ederim

build muscle fast

22/02/2017 at 18:30 | Permalink

Genuinely no matter if someone doesn’t understand then its up to other people that they will help, so here it takes place.

İzmir Evden Eve Nakliyat

07/03/2017 at 13:26 | Permalink

Teşekkürler emeğinize sağlık

Peterapfelbaum.com

10/07/2017 at 15:06 | Permalink

Internet Marketing Tips – The Evill That Marketers Do, Don’t You

Merry

31/08/2017 at 11:12 | Permalink

It’ll help connecting thee marketers and audiences.
So set aside time few days to help and adhere to the time you allotted.
Feeling like a loser do you always think of quittting a lot of things?
In fact, Appreciative Inquiry is actually powerful.

Yorum Yap