TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANICISI SAYISI HER AY 90 BİN KİŞİ ARTIYOR

October 24th, 2010

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANICISI SAYISI HER AY 90 BİN KİŞİ ARTIYOR

Geçen haftalarda burada özetlediğim DPT’nin Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010 Raporu’nda Türkiye’de 2009 yıl sonunda nüfusun %30’unun düzenli olarak (her gün veya haftada en az bir defa) internet kullandığı bilgisi veriliyordu. 2009 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun 72.561.312 kişi olduğunu göz önüne alırsak bu oran 21.768.394 internet kullanıcısı anlamına geliyordu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan raporu da bu yılın sonunda dünya nüfusunun %30’unun internet kullanıcısı olacağı bilgisini veriyor. Diğer bir ifadeyle, dünya ortalamasına yakın (neredeyse aynı) internet kullanıcısı penetrasyonuna sahipiz.

Türkiye’de 2009 yıl sonunda toplam internet kullanıcı sayısını ComScore ise 20.579.000 kişi olarak ölçüyor. ComScore’un verdiği bu sayı Türkiye’de 15 yaş ve üstü, evden ve işyerinden internete bağlanan kullanıcıları içeriyor. Bu rakamda internet kafeler gibi ortak paylaşılan bilgisayarlar ve mobil cihazlardan internete yapılan erişim bulunmuyor. Türkiye’de internet kafe kullanımı oranının düşmekte olsa da, 2009 yıl sonunda %24,1 gibi hâlâ yüksek bir oranda olması ComScore’un verdiği internet kullanıcısı sayısının gerçek rakamdan biraz daha düşük olduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki internet kullanıcısı sayısına ilişkin bir ölçümü de Ipsos KMG araştırma şirketi yapıyor. Ipsos bu istatistiği her ay Türkiye nüfusunu temsil eden 12 yaş ve üstü 4000 kişi ile yüzyüze yaptığı görüşmelerden elde ediyor. Böylece Türkiye’de 12 yaş ve üstü ayda en az bir defa internete bağlanan kullanıcıların sayısı ölçülmüş oluyor. Elimizde Ipsos’un yapmış olduğu bu çalışmaya ilişkin Ocak 2010’dan Ağustos 2010 ayına kadar 8 aylık bir seriye ilişkin veriler var. Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere yukarıdaki tanıma göre Türkiye’de Ocak 2010 ayında 23.188. 398 kişi olan internet kullanıcısı sayısı Ağustos 2010 ayında 23.816.810 kişiye ulaşmış durumda.

 

Bu verilere göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının sayısı her ay ortalama binde (‰) 4 oranında ve ortalama 90 bin kişi artıyor. Ipsos’un verilerinde aylık kullanıcı sayısındaki artış düzensizlik gösterse ve 8 aylık bir zaman serisi verisi güçlü çıkarımlar yapmak için yeterli olmasa da bu artış oranı ile Türkiye’de ayda en az bir defa internete bağlanan 12 yaş ve üstü internet kullanıcılarının sayısının 2010 yıl sonunda 24 milyon kişiyi (tam olarak 24.166.363), 2011 yıl sonunda ise 25 milyon kişiyi (tam olarak 25.246.107) geçeceğini hesapladık.

Tabi bu artış oranının hızlanmasına ve önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmamıza neden olacak ulusal gelir düzeyinin artması, internet servis sağlayıcılarının daha cazip fiyatlar ve kampanyalar sunması, devlet teşvikleri gibi faktörler var. Bu faktörler tahminlerimizde dikkate alınmamıştır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

Mashable, The Internet Surpass 2 Billion Users This Year, Stan Schroeder, 19.10.2010.