Türkiye’de toplam 11,1 milyon internet, 3,6 milyon mobil internet abonesi var

August 7th, 2011

Türkiye’de toplam 11,1 milyon internet, 3,6 milyon mobil internet abonesi var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Üç Aylık Pazar Verilerini içeren raporunun 2011 yılı ikinci çeyreğine ilişkin olanını yayımladı. Rapor’daki verilere göre 2011 yılı ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’deki toplam internet abone sayısı 11,1 milyona ulaştı. Türkiye internet aboneliğinde 2011 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %20,4 artış gerçekleşirken; fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etti. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise hızlanarak %30 olarak gerçekleşti.

Yukarıdaki çizelgeden görüleceği üzere özellikle mobil internet aboneliğindeki hızlı artış dikkat çekici. Bu da internet kullanımının giderek masaüstünden mobil cihazlarına kaydığını doğruluyor. Çizelgedeki mobil internet aboneliğinin içinde 3G veya daha üstündeki mobil standartları kullanan internet erişimi yer alıyor (Mobil genişbant hizmetine tahsisli veri cihazları (modem, kart veya USB cihazları) veya 3G ve daha üzeri mobil standartlara imkan veren cep telefonları ile erişilebilmektedir. Mobil genişbant abone sayısı içinde; tahsisli veri cihazları ile erişim için toplam abone sayısı dikkate alınmaktadır. Mobil cep telefonları üzerinden erişim için ise sadece aktif kullanıcılar (raporlanan ay içinde deaktif olmayanlar) mobil genişbant abone sayısına dahil edilmektedir).

Genişbant internet pazarı

Yukarıda belirtildiği üzere 2011 yılının ikinci çeyreği itibariyle genişbant pazarında dikkati çeken en önemli gelişmeler mobil genişbant internet, fiber ve kablo internet abone sayılarında 2010 yılı ortasında başlayan artışın hızlanarak devam etmesi. Ayrıca daha önceki dönemlerde %6’lık ortalama artış bu çeyrekte mobildeki hızlı artış ile %20’ye ulaştı. 2003 yılında sadece 18.604 genişbant internet abonesi bulunmaktayken, bu sayı sekiz yılda yaklaşık 590 kat artarak 2011 yılı ikinci çeyreği itibariyle yaklaşık 11 milyona ulaştı.

Türkiye’de 2011 ikinci çeyrek itibariyle genişbant abonelerinin %92’si xDSL teknolojisini kullanırken, AB ortalaması Temmuz 2010 itibariyle %78 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2010 tarihi itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %16 ile kablo internet bağlantısı tercih edilirken, Türkiye’de kablo internet hizmetinin genişbant içindeki payı 2011 yılı ikinci çeyreğinde %5’e çıkmıştır.

İnternet Servis Sağlayıcılığı Pazarı

Diğer taraftan, Rapordaki istatistiklere göre 1 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla Türkiye’de İnternet Servis Sağlayıcılığı (ISS) hizmeti veren 157 işletmeci bulunuyor. Ancak, bu şirketlerin 2011 yılı ikinci çeyrek itibariyle 53’ü aktif olarak hizmet veriyor. İnternet servis sağlayıcılarının kendi aralarındaki pazar paylarına baktığımızda, pazarda en büyük paya sahip işletmecinin TTNet olduğunu, onu Superonline, Doğan Telekom, Koç.Net, Millenicom izlediğini görüyoruz.

Bu tabloya mobil internet işletmecilerini katınca farklı bir durum ortaya çıkıyor. Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere alternatif sabit genişbant işletmecilerinin pazar payı 2011 yılı ikinci çeyrek itibariyle %5,8 olarak gerçekleşirken, pazarda fiber ve mobil genişbantın da etkisi ile birlikte TTNet’in pazar payındaki gerileme devam ederek %56 seviyelerine indi. Mobil genişbant internet hizmetlerinin pazar payındaki artış ise devam ederek %33’e yükseldi. Kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin pazar payı  %3,4 olurken, fiberin pazar payı %1,7 olarak gerçekleşti.

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ikinci çeyreği itibariyle iki yılı geçen 3G hizmetleri sunan mobil işletmecilerden elde edilen verilere göre, 2011 yılı ikinci çeyrek itibariyle mobil genişbant internet abone sayısındaki artış hızlanarak bir önceki döneme göre yaklaşık %94 oranında artmış ve 3.629.522’ye ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %18 oranında artarak 6.421 TByte olmuştur.

2011 yılı ikinci çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı yaklaşık 401.000 TByte olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %89’u veri indirme, %11’i veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir.

.tr uzantılı alan adları

Öte yandan, 2011 yılı ikinci çeyrek itibarıyla .tr uzantılı 262.253 adet alan adı yer alıyor. Bu alan adlarının, %68,5’i “com.tr”, %8,8’i “gen.tr”, %3,8%’i “k12.tr”, %3,9’u “gov.tr” uzantısına sahip.

Bu alan adlarında bulunan web sitelerinin; yaklaşık %76’sına erişilebilirken, %24’üne erişilememektedir.

Bu alan adlarında bulunan web sitelerinin; %81’i Türkiye’de, %10’u ABD’de, %4’ü Almanya’da, %2’si Hollanda’da, %1’i İngiltere’de, %1’i Kanada’da barındırılıyor (host ediliyor).

KAYNAK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü, Üç Aylık Pazar Verileri Raporu, 2011 Yılı 2. Çeyrek, Nisan – Mayıs – Haziran, Ağustos 2011, Ankara.