TÜRKİYE’DE TOPLAM İNTERNET ABONESİ SAYISI 8,1 MİLYONU, MOBİL İNTERNET ABONE SAYISI 1,1 MİLYONU GEÇTİ

November 17th, 2010

TÜRKİYE’DE TOPLAM İNTERNET ABONESİ SAYISI 8,1 MİLYONU, MOBİL İNTERNET ABONE SAYISI 1,1 MİLYONU GEÇTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü üzerine istatistiki verilerin yer aldığı pazar verileri raporunun 2010 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin olanını geçen hafta yayımladı.

Raporda yer alan verilere göre Eylül 2010 sonu itibarıyla Türkiye’de internet servis sağlayıcısı (ISS) olarak hizmet veren 106 şirket var. Türkiye’de toplam internet abone sayısı ise 2010 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 8.158.007 olarak gerçekleşti. Bu rakam Mart-Haziran 2010 dönemine göre %5,4 oranında ve yaklaşık 415 bin kişilik bir artışı ifade ediyor.

 

Aynı dönemde yöntemler bazında en büyük artış ise %39,2 ile mobil internet abone sayısında gerçekleşti. Mart-Haziran 2010 döneminde 832.321 adet olan mobil internet abone sayısı yaklaşık 326 bin kişilik artışla Temmuz-Eylül 2010 döneminde 1.158.866 adede ulaştı. Böylece aynı dönemde toplam internet abone sayısındaki artışın %78’i mobil internet aboneliklerinden kaynaklanmış oldu. Diğer taraftan, mobil internet kullanımı veri olarak da bir önceki döneme göre yaklaşık %20 artışla Eylül 2010 sonu itibarıyla 3.274.139 Gbyte’a (sabit internet veri tüketimi 245.000 Tbyte), 3G abone sayısı 16.615.286 kişiye ulaştı.

Öte yandan, Türkiye’de internet abonelerinin %98’i (8.042.557 adet) genişbant internet bağlantısına sahip. Türkiye’de 2003 yılında sadece 18.604 adet genişbant internet abonesi bulunmaktayken bu sayı 430 kat artışla 2010 yılı üçüncü çeyreğinde 8.042.557 adede ulaştı.

Türkiye’de internet bağlantı çeşitleri (mobil internet hariç) Avrupa Birliği (AB) ortalamaları ile karşılaştırıldığında; ülkemizde %94,8 olan xDSL teknolojisi kullanımının AB ülkelerinde Ocak 2010 itibarıyla %79 olduğu, ülkemizde %3,2 oranında olan kablo internet hizmeti kullanımının AB ülkelerinde %15,3 (Ocak 2010) olarak gerçekleştiği, AB’de %2 olan fiber internet pazar payının Türkiye’de %1,6 olduğu görülüyor.

Diğer taraftan Türkiye’de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına bakıldığında da, abonelerin yarısından fazlasının (%56,7) 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih ettikleri görülüyor.

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant internet penetrasyon oranı %9,5 iken, bu oranın AB ülkeleri ortalaması %24,8. Ancak daha sağlıklı bir karşılaştırma yapmak için hanehalkına göre penetrasyon oranlarına bakmak gerekiyor. Bu açıdan, hanehalkı sayılarına göre yapılan sabit genişbant internet penetrasyonu karşılaştırmalarında, AB ülkeleri ortalaması %48 iken, bu oranın Türkiye’de 2010 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla %37,7 olarak ölçüldüğü görülüyor.

KAYNAK:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü, Üç Aylık Pazar Verileri Raporu, 2010 Yılı 3. Çeyrek, Temmuz -Ağustos-Eylül, Kasım 2010 Ankara.